Bevara Årstaskogen!

I nätverket Bevara Årstaskogen arbetar vi för att bevara bland de mest uppskattade och välanvända områdena i Årstaskogen – områden som nu hotas av ny bebyggelse. Vi är inte emot förtätning i Årsta och Stockholm. Vi är för att oåterkalleliga beslut tas med eftertanke och välgrundade fakta.

Såhär beskriver Stockholm Stad, Årstaskogen:

Årstaskogen är ett skogsklätt större naturområde på norrsluttningen (förkastningsbranten) mot Årstaviken.

Som stor sammanhängande biotop är naturområdet unikt i den inre stadsregionen och anses ha stora ekologiska värden, inte minst som spridningskorridor längs vattenkanten för en del arter (Mälarkilen) och med ett visst samband med Tyrestakilen, ett av de regionala grönområden som når fram till Sickla kanal/Hammarbybacken

 

Senast uppdaterad 18 april 2017

Senaste Nytt:

Torgmötet vid Årsta torg och promenaderna i Årstaskogen blev en succe!!

Läs mer här

Affisch torgmöte

Affischen finns att skriva ut här

NYTT!

20171018: Läs skrivelsen som idag skickats till majoriteten i stadsdelsnämnden och även övriga ledamöter. Läs presentationen här

20171018: Läs om presentationen som visades för majoriteten i stadsdelsnämnden i förra veckan i stadshuset av projektledaren på exploateringskontoret. På mötet närvarade även  Jan Valeskog och Katarina Luhr. Läs presentationen här

20171018: Läs arbetsgruppens kommentarer på presentation som visades i stadsdelsnämnden Läs presentationen här

Nu finns nya fina affischer som kan med fördel skrivas ut och sättas upp! Ta del av affischerna här

Nu kan du skänka pengar till arbetet för att Bevara Årstaskogen. Läs mer här

En ny version av den generella affischen är nu klar! Ta del av den här

Vår nya fina broschyr om Årstaskogen är släppt! Ta del av broschyren här

 

Läs om samtliga markanvisningsansökningar som sökts från 2011-2017 här

Möte med Miljöpartiet

Minnesanteckningar från mötet den 24/8-2017.

Läs mer här

 

Centern går ut med att de är emot exploatering i Årstaskogen! Läs mer här:

 

https://mitti.se/nyheter/centern-bostader-arstaskogen/?omrade=bandhagenarsta

http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet-i-stockholms-stad/pressreleases/c-om-aarstaskogen-bygg-hoegt-och-taett-istaellet-foer-i-groenomraaden-2154505

 

Utskick till alla ledamöter och ersättare! Läs om utskicket här

Vad är på gång just nu? Följ vad arbetsgruppen fokuserar på här

NAMNINSAMLING! Skriv på idag!

Va med och påverka att få behålla Årstaskogen genom att skriva på namninsamlingen !

Läs mer här

Namninsamling för utskrift!

Läs mer här

Picknick i Årstaskogen den 22 augusti blev en succé! 

Läs mer här

Maila till ansvariga politiker om dina åsikter!

Läs mer här

Läs mer om vad vi tycker här

Foto omslagssida: Kjell Törnquist

 

Annonser