2014 års reservatsförslag

Reservatsförslaget:

Beslut Exploateringsnämnden

Ekonomisk plan

Förslag till beslut

Förslag till skötselplan

Karta med reservatsgränser

Protokollsutdrag 2014-05-22 § 30_2014-05-23_Beslut SBN__4068215_1_6

Tjänsteutlåtande- Årsta Skog och Årsta holmar, förslag till naturreservat, remiss_2014-05-15_Utlåtande SBN__4037312_2_6

Remissyttranden:

Vi har valt att inte publicera privatpersoners yttranden. Om ni vill ta del av dessa, hör av er till oss genom att skicka ett mail.

Remissvar_2014-07-15_Skrivelse In_Fortum Distribution AB_4175328_2_7

Remissvar_2014-08-06_Skrivelse In_TeliaSonera Skanova_4197731_1_7

Remissvar_2014-08-06_Skrivelse In_TeliaSonera Skanova_4197733_1_7

Remissvar_2014-08-20_Skrivelse In_Idrottsförvaltningen_4218320_2_7

Remissvar_2014-08-27_Skrivelse In_Rådet till skydd för Stoc_4232066_2_7

Remissvar_2014-08-27_Skrivelse In_Trafikkontoret_4231355_2_7

Remissvar_2014-08-28_Skrivelse In_Enskede-Årsta-Vantörs sta_4234864_2_7

Remissvar_2014-08-28_Skrivelse In_Kulturnämnden_4234604_2_7

Remissvar_2014-08-28_Skrivelse In_Kulturnämnden_4234612_2_7

Remissvar_2014-08-29_Skrivelse In_Stockholms läns landsting_4236740_2_7

Remissvar_2014-12-11_Skrivelse In_Årstadals båtklubb_4457023_2_7

Samrådsyttrande_2014-08-19_Skrivelse In_Trafikverket_4214378_2_7

Samrådsyttrande_2014-08-29_Skrivelse In_Stockholms Naturskyddsför_4240177_1_7

Skrivelse_2015-01-27_Skrivelse In_Dianelunds Båtklubb_4544184_1_7

Synpunkter, bilaga_2014-09-02_Skrivelse In_Svenska Turistföreningen _4245296_2_7

Synpunkter_2014-08-28_Skrivelse In_HSB Brf Tanto_4235680_2_7

Synpunkter_2014-08-29_Skrivelse In_Stockholms Orienteringsfö_4239769_1_7

Synpunkter_2014-10-17_Skrivelse In_Föreningen Årstablick_4336177_2_7

Skrivelse In_Koloniträdgårdsföreningen_4229108_2_7

Skrivelse In_Koloniträdgårdsföreningen_4229109_2_7

Skrivelse In_Koloniträdgårdsföreningen_4229110_2_7

Yttrande om naturreservat för Årstaskogen – Årsta holmar_2014-08-29_

Skrivelse In_Nätverket YIMBY_4239931_2_7

Yttrande över förslag till naturreservat_2014-09-08_

Skrivelse In_Länsstyrelsen i Stockholm_4253558_2_7

Yttrande, originahandling inkom 2014-08-28_2014-08-26_

Skrivelse In_Föreningen StorStockholms_4230174_1_7

Yttrande_2014-06-09_Skrivelse In_Lantmäterimyndigheten i S_4103510_2_7

Yttrande_2014-08-28_Skrivelse In_Samfundet S_t Erik_4235201_2_7

Yttrande_2014-08-29_Skrivelse In_Sjöfartsverket_4237406_1_7

Yttrande_2014-09-02_Skrivelse In_Stockholm Vatten_4245093_2_7

Yttrande_2014-09-02_Skrivelse In_Södermalms stadsdelsnämnd_4244790_2_7

Samrådsinformation:

Annons i Mitt i Södermalm_2014-05-28_Skrivelse Sbk__4079786_1_6

Annonser i Mitt i Söderort-tidningar_2014-06-02_Skrivelse Sbk__4082331_1_6

Remissbrev_2014-05-28_Skrivelse Ut_Enligt sändlista_4089580_1_6

Remissutskick sakägare och länsstyrelsen_2014-05-28_Skrivelse Ut_Länsstyrelsen_4078562_1_6

Remissutskick Årstaliden_2014-09-12_Skrivelse Ut_Länsstyrelsen_4264309_1_6

Samrådsinformation_2014-05-27_Skrivelse In_Exploateringskontoret_4077655_2_7

 

Annonser