2017 års förslag

Nedan följer de förslag som gäller från i år: 

Protokoll_Stadsbyggnadsnämnden_20171214

Protokoll_Miljö_hälsoskyddsnämnden_20171212

Protokoll Exploateringskontoret_20171207

Presentation_Explo_om_Årstaskogen_med_nätverkets_kommentarer

Presentation Explo om Årstaskogen

Sammanträde Exploateringsnämden 2017-08-24

Exploateringsnämndens protokoll den 8 juni

Förslag nya reservatsgränser

Lägesrapport exploateringskontoret

Kallelse till sammanträde 20170824

Områdesplanering Årstaskogen_Utredningsbeslut

Projektdirektiv

oversiktsplan_utstallningsversion_del_1

oversiktsplan_utstallningsversion_del_2

Nätverket Bevara Årstaskogens yttrande över ÖP, Dnr 2015-10143 (1)

Lägesrapport_20170608

Annonser