Skolgårdarna krymper

Statistiska Centralbyrån har, på uppdrag av Boverket, studerat skolornas friytor, det vill säga den yta där barnen på egen hand kan vara utomhus och leka. Av SCB:s rapport, läs hela rapporten här, som presenterades för några dagar sedan, framgår att barn i grundskolor får allt mindre skolgårdar att leka på och att det är stora skillnader mellan olika delar av landet.

Ett rimligt mått på friytan bedöms enligt Boverket vara 30 kvadratmeter per barn i grundskolan. Forskning visar dock att den totala storleken på friytan bör vara minst 3 000 kvadratmeter. Drygt fyra av tio barn har tillgång till en yta som är mindre än 30 kvadratmeter per barn och under de senaste tre åren har ytan i snitt blivit knappt fyra kvadratmeter mindre per elev. Att skolgårdarna krymper beror på flera olika saker, bland annat på att elevantalet växer. Men det beror också på att det byggs på den friyta som finns på skolgården. Det här gör det såklart än viktigare att kunna utnyttja grönska i direkt anslutning till eller i närheten av skolorna.

I Stockholms kommun är skolgårdarna idag som allra minst. I december 2017 beslutade utbildningsnämnden i Stockholms stad att godkänna ett inriktningsförslag om att utöka kapaciteten i Skanskvarnsskolan i Årsta från nuvarande cirka 470 elever i årskurs F-6 till cirka 960 elever i årskurs F-9. Fördubblingen av elevantalet medför att samtliga utrymmen och funktioner i skolan behöver utökas inom nuvarande skolgårdsarea. Skolgårdsarean/elev är idag 17 kvadratmeter och skulle, enligt nuvarande förslag på ny- och ombyggnation, minska till 8 kvadratmeter.  Utbildningsförvaltningen  gör bedömningen att närheten till naturområden, runt skolan och ner mot Årstaviken, delvis kan kompensera den minskningen, läs tjänsteutlåtandet här.

Årstaskogen använts flitigt av Årstas skolor i den pedagogiska verksamheten. Ingenstans i de underlag som utbildningsnämnden hade inför sitt beslut står det något om att det finns ett förslag om att hårdexploatera de flacka, närbelägna delarna av skogen som används mest av skolbarnen. Bland de områden som utreds för exploatering återfinns Luftvärnsberget – ett grönområde som ligger precis intill Skanskvarnsskolan. Ett annat område som skolan ofta besöker är det mellan skolan och Gullmarsvägen 64-66. Det området uteslöts också från reservatet och ska enligt exploateringskontoret ”sparas” för eventuell framtida exploatering. Exploateringsområdena fortsätter sedan ända ner till Årsta gård. Om exploateringsplanerna går igenom kommer den del av Årstaskogen som blir kvar inte att fungera som komplement till Skanskvarnsskolans skolgård. Formuleringen i tjänsteutlåtandet visar på stadens brist på helhetssyn i den stadsplanering som avser förtätningen av Årsta.

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s