Låt barnen ta plats i staden – BUMS!

Vid invigningen av naturreservatet Årstaskogen – Årsta holmar delade nätverket Bevara Årstaskogen ut flygblad med följande text:

Låt barnen ta plats i staden igen

Stockholm har haft en stolt tradition av att planera stadsmiljöer som är bra för barnen, både i innerstaden och i ytterstaden. Men de senaste tre årtiondena har barnens miljö i Stockholm försummats. Högklassiga skolor har sålts till bostadsrätter och barnen förvisats till baracker, skolgårdar har krympts, förskolegårdar har blivit för små och fått dålig kvalitet, parker och naturområden har naggats i kanten eller försvunnit. Hela stadsdelar har planerats utan att mark reserverats för förskolor och skolor. Och trots all kunskap om hur viktig varierad rörelse och natur är för barn fortsätter Stockholms stad att åsidosätta barns behov av utrymme.

Barn behöver en utemiljö som stimulerar till fri lek och mycket rörelse. Annars hotar koncentrationssvårigheter, benskörhet och fetma med mera. Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. De positiva effekterna av vistelse i naturnära miljöer är väl kända och belagda. Folkhälsoaspekten borde allvarligt oroa våra politiker, eftersom människor som rör sig för lite som barn tenderar att bli inaktiva vuxna.

Årstaskogen är en fantastisk plats dit barngrupper från skolor och förskolor i kringliggande stadsdelar tar sig. Men det nya naturreservatet har fått en kraftigt inskränkt gränsdragning. Den största delen av de ytor som är lämpade för barnens lek och utevistelse, för idrottsföreningars aktiviteter och för promenader lämnas utanför. Nu köar byggföretagen för att få bebygga dessa. Dessa byggplaner berövar dagens och alla framtida generationers barn tillgången till denna stadsnära skog.

Om Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv stad för barnfamiljer måste barnens utemiljö säkerställas och grönområden och parker värnas samtidigt som det byggs bostäder. Våra barns hälsa och psykiska och fysiska hälsa står på spel. Men det är också Stockholms attraktionskraft i världen som äventyras. Unga begåvningar söker sig till Stockholm där de hoppas finna en grön, luftig och barnvänlig stad för sina familjer. Det behövs en omprövning av stadsbyggnadspolitiken så att barnens framtid inte äventyras.

Gällande naturreservatet i Årstaskogen och Årsta holmar säger vi: Gör om, gör rätt! Inkludera hela Årstaskogen i naturreservatet och visa att ni bygger en stad där våra barn kan växa upp till både friska och glada individer.

Nätverket Bevara Årstaskogen
Nätverket Barns utemiljö i Stockholm (BUMS)
Naturskyddsföreningen i Stockholm
Årsta Scoutkår

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s