Ansökningar

Nedan kan du ta del av de markanvisningsansökningar som kommit in till kommunen från olika byggherrar/byggbolag fram till den 18 september 2018. Observera att en del äldre ansökningar avser mark som numera ingår i naturreservatet. Vissa ansökningar avser kompletteringar till eller revideringar av tidigare ansökningar.

Markanvisningsansökningar

Klicka på byggherrens namn för att öppna ansökan. 

Datumen anger de tider Exploateringskontoret fått in ansökan.

Före 2014 års reservatgräns:

Datum Byggherre Plats                                                                                   
110328 JM AB Kv Storavan (Ottsjövägen) + Sköntorpsberget
130204 Wallenstam AB Kv Storavan (Ottsjövägen)
130321 Erik Wallin Kv Storavan
130521 Erik Wallin Årstaskogen
140225 JM AB Kv Storavan (Ottsjövägen) + Sköntorpsberget

Mellan 2014 och 2017 års reservatgräns:

140708 Erik Wallin Årstaskogen
140918 Wallenstam AB Kv Storavan (Ottsjövägen)
141112 Besqab projekt och Fastigheter AB och AB Svenska Bostäder Kv Storavan (Ottsjövägen)
150312 Erik Wallin Sköntorpsberget
150312 Erik Wallin Luftvärnsberget
150312 Erik Wallin Sköntorpsberget
150312 Erik Wallin Luftvärnsberget
150312 Erik Wallin Luftvärnsberget, Sköntorpsberget, Tämnarvägens förlängning
150312 Erik Wallin Luftvärnsberget, Sköntorpsberget, Tämnarvägens förlängning
150312 Erik Wallin Årstaskogen
150413 Wåhlin Fastigheter Mellan Marviksvägen och SKB-huset
150413 Wåhlin Fastigheter Mellan Marviksvägen och SKB-huset
150421 Wåhlin Fastigheter Mellan Marviksvägen och SKB-huset
151202 Vindpropellern III AB Gullmarsvägen höger om SKB
151218 Erik Wallin/Järntorget/Åke Sundvall Luftvärnsberget
151218 Erik Wallin/Järntorget/Åke Sundvall Luftvärnsberget
151218 Erik Wallin/Järntorget/Åke Sundvall Luftvärnsberget
151218 Erik Wallin/Järntorget/Åke Sundvall Luftvärnsberget
160927 Bonava och Familjebostäder Årsta IP och Tämnarvägens förlängning
161206 Besqab projekt och Fastigheter AB och AB Svenska Bostäder Kv Storavan (Ottsjövägen)
170103 Abacus Kv Storavan
170223 JM AB  Kv Storavan (Ottsjövägen) och Sköntorpsberget
170426 Bonava och Familjebostäder Årsta IP och Tämnarvägens förlängning
170426 Bonava och Familjebostäder Årsta IP och Tämnarvägens förlängning
170522 AB Stockholmshem och HEBA Fastighets AB Luftvärnsberget

Efter 2017 års reservatgräns

170821 Fortis Fastigheter AB Trollparken och nedan Marviksvägen
170905 AB Stockholmshem och HEAB Fastighets AB  Luftvärnsberget
170912 Wallenstam AB Kv Storavan (Ottsjövägen)
170926 Primula Byggnads AB Årsta skog
171017 JM AB Årsta skog
171113 AB Stockholmshem Årsta IP och närliggande områden
171222 HSB 1 HSB 2  Luftvärnsberget, Marviksvägen, bakom Årsta IP
180109 Oscar Properties 1 Oscar Properties 2 Luftvärnsberget
 180122 Storstaden  Årstaskogen
 180329 Lennart Ericsson Fastigheter AB  Årstaskogen
180530 Einar Mattsson Årstaskogen

 

Annonser