Ansökningar

Nedan kan du ta del av de ansökningar som kommit in till kommunen. Totalt är det 14 ansökningar men kommunen har tagit emot 35 dokument från olika byggherrar/bostadsbolag.

Markanvisningsansökningar

Klicka på byggherrens namn för att öppna ansökan. 

Datumen anger de tider Exploateringskontoret fått in ansökan.

Före 2014 års reservatgräns:

Datum Byggherre Plats
110328 JM AB Kv Storavan (Ottsjövägen) + Sköntorpsberget
130204 Wallenstam AB Kv Storavan (Ottsjövägen)
130321 Erik Wallin Kv Storavan
130521 Erik Wallin Årstaskogen
140225 JM AB Kv Storavan (Ottsjövägen) + Sköntorpsberget

Mellan 2014 och 2017 års reservatgräns:

140708 Erik Wallin Årstaskogen
140918 Wallenstam AB Kv Storavan (Ottsjövägen)
141112 Besqab projekt och Fastigheter AB och AB Svenska Bostäder Kv Storavan (Ottsjövägen)
150312 Erik Wallin Sköntorpsberget
150312 Erik Wallin Luftvärnsberget
150312 Erik Wallin Sköntorpsberget
150312 Erik Wallin Luftvärnsberget
150312 Erik Wallin Luftvärnsberget, Sköntorpsberget, Tämnarvägens förlängning
150312 Erik Wallin Luftvärnsberget, Sköntorpsberget, Tämnarvägens förlängning
150312 Erik Wallin Årstaskogen
150413 Wåhlin Fastigheter Mellan Marviksvägen och SKB-huset
150413 Wåhlin Fastigheter Mellan Marviksvägen och SKB-huset
150421 Wåhlin Fastigheter Mellan Marviksvägen och SKB-huset
151202 Vindpropellern III AB Gullmarsvägen höger om SKB
151218 Erik Wallin/Järntorget/Åke Sundvall Luftvärnsberget
151218 Erik Wallin/Järntorget/Åke Sundvall Luftvärnsberget
151218 Erik Wallin/Järntorget/Åke Sundvall Luftvärnsberget
151218 Erik Wallin/Järntorget/Åke Sundvall Luftvärnsberget
160927 Bonava och Familjebostäder Årsta IP och Tämnarvägens förlängning
161206 Besqab projekt och Fastigheter AB och AB Svenska Bostäder Kv Storavan (Ottsjövägen)
170103 Abacus Kv Storavan
170223 JM AB  Kv Storavan (Ottsjövägen) och Sköntorpsberget
170426 Bonava och Familjebostäder Årsta IP och Tämnarvägens förlängning
170426 Bonava och Familjebostäder Årsta IP och Tämnarvägens förlängning
170522 AB Stockholmshem och HEBA Fastighets AB Luftvärnsberget

Efter 2017 års reservatgräns

170821  Fortis Fastigheter AB Trollpark och nedan Marviksvägen
170905 AB Stockholmshem och HEAB Fastighets AB  Luftvärnsberget
170912 Wallenstam AB  Kv Storavan (Ottsjövägen)
170926 Primula Byggnads AB  Årsta skog
171017 JM AB  Årsta skog
171113 AB Stockholmshem Årsta IP och närliggande områden
Annonser