Arbetsgruppens synpunkter på utkast till webbenkät

Synpunkter på utkastet till webbenkät ”Tyck till om Årstaskogen” den 10 augusti 2017

Exploateringskontoret har tagit fram ett utkast till webbenkät. Arbetsgruppen har tagit del av utkastet och lämnat de synpunkter som framgår av dokumentet. Dokumentet har skickats till Exploateringskontoret i samband med att Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning lämnade sina synpunkter.

Bevara Årstaskogens synpunkter på utkast till webbenkät

Annonser