Bevara Årstaskogens skrivelser

Här hittar ni de skrivelser som arbetsgruppen har skickat till politiker, tjänstemän m. fl. gällande Årstaskogen:

2019

Skrivelse till Centerpartiet 190222

Skrivelse till Joakim Larsson 190617

2018

Skrivelse till exploateringsnämnden 180307

Årstaskogen uppmaning inför 29 januari 2018

BÅs kommentar till KF efter beslut om naturreservat 2018-01-29

Skrivelse till EÅV stadsdelsnämnd den 15 feb 2018

2017

Bevara Årstaskogens synpunkter på utkast till webbenkät 2017

INFORMATION TILL SKOLOR I ÅRSTA OCH ÅRSTADAL (information till verksamhetsansvariga rektorer m.fl. gällande webbenkäten)

INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I ÅRSTA OCH ÅRSTADAL (information till förskolepersonal gällande webbenkäten)

Nätverket Bevara Årstaskogens yttrande över ÖP, Dnr 2015-10143 (3)

Skrivelse till idrottsförvaltningen med anledning av samrådsyttrande 171002

Skrivelse till EÅV stadsdelsnämnd 20171018

Skrivelse till berörda nämnder angående Årstaskogen 171112

Presentation exploateringskontoret om Årstaskogen med nätverkets kommentarer

Skrivelse till ledamöterna i ExplN, MHN och SBN 2017

Skrivelse till nämndpolitikerna den 5 dec 2017

Politik på Plattan 27 aug slutversion

 

Annonser