Detaljplan

Gällande detaljplan för Årsta tillsammans med planbestämmelser och planbeskrivningen. Av planbeskrivningen framgår tydligt hur det var tänkt en gång i tiden när området byggdes (närheten till naturen).

Planbeskrivning

Planbestämmelser

Plankarta 1

Plankarta 2

Annonser