Information om Årstaskogen

Här lägger vi ut generella dokument som handlar om Årstaskogen

Nätverket Bevara Årstaskogens egna beskrivning av Årstaskogens naturvärden:

Biologisk mångfald i Årstaskogen

Nätverkets broschyr om Årstaskogen:

Screen Shot 11-26-17 at 11.37 AM

BevaraArstaskogen_Broschyr

En promemoria som togs fram på uppdrag av staden 2013 och berör spridningsvägar till och från Årstaskogen:

PM Årstaskogen20130120medfigurer

Parkplan Enskede-Årsta-Vantör är ett vägledande dokument som beskriver hur närnatur, parker och gröna gaturum inom stadsdelsområdet ska vårdas och utvecklas för framtiden. En parkplan är det underlag som stadsdelsförvaltningen utgår ifrån i planeringen av hur parker och grönområden i stadsdelen ska utvecklas och skötas:

Parkplan Årsta del 1_160125

Parkplan Årsta del 2_160125

Stockholm stad har pekat ut 65 rofyllda platser i elva olika naturområden i Stockholms stad. Ett av dessa områden är Årstaskogen där staden nu vill exploatera. Enligt staden vill man med Guide till tystnaden öka intresset för, visa vägen till och öka tillgängligheten till områden och platser i stadens närhet som erbjuder en kombination av ljudkvalitet, stillhet och gröna upplevelsevärden:

Guide till tystnaden

 

 

 

Annonser