Information om Årsta och Årstaskogen

Här lägger vi ut generella dokument som handlar om Årstaskogen

Skrivelse till stadsdelsnämnden_20171018

BevaraArstaskogen_Broschyr

Skötselplan Årstaskogen_Årsta holmar

PM Årstaskogen20130120medfigurer

Parkplan Årsta del 1_160125

Parkplan Årsta del 2_160125

Program Årstastråket

Guide till tystnaden

  • Flygfoto idag:

Flygfoto_idag

  • Reservatsgräns och sammanställning över brant – respektive flack mark:

Tidigare förslag på reservatgräns

 

 

Annonser