Jan Valeskog (S)

Den 25 oktober 2017 träffade representanter från arbetsgruppen det då biträdande finansborgarrådet och ordföranden i exploateringsnämnden Jan Valeskog.

Läs minnesanteckningarna från mötet här

Annonser