Katarina Luhr (MP)

Den 24 augusti 2017 träffade representanter från arbetsgruppen miljöborgarrådet Katarina Luhr.

Läs minnesanteckningar från mötet här

Annonser