Liberalernas motion

I oktober 2017 kom Liberalerna med ett eget förslag om hur byggandet i Årstaskogen skulle kunna se ut. I motionen föreslår Liberalerna att de vill ha en arkitekttävling om hur bebyggelsen ska se ut.

I dokumenten nedan kan man läsa hur motionen ser ut, tjänsteutlåtandet, protokollet och Bevara Årstaskogens arbetsgrupps svar till Enskede Årsta Vantörs-Stadsdelsnämnd som tillstyrkte motionen. den 1 februari 2017

Motion

Tjänsteutlåtande motion

Protokoll 2018-02-01

Skrivelse till EÅV stadsdelsnämnd_2.0

 

Annonser