Pågående aktiviteter

schema

Efter reservatsgränsbeslutet undrar många om vad som händer härnäst. Just nu är det en lite lugnare period. Enligt stadens hemsida kommer beslut om markanvisningar tas först i höst (preliminärt).

 • VAD HETER PLATSERNA I ÅRSTASKOGEN?

Vi vill fånga in de namn som används för de områden i Årstaskogen som hotas av bebyggelse. Det är lättare att lyfta områdenas betydelse om de har ett eget namn och en tydlig identitet när vi pratar om dem.

Vad kallar du områdena på kartan nedan? Mejla platsnamn till: bevaraarstaskogen@gmail.com. Berätta gärna i mejlet hur ni använder området.

Bästa platsnamnenOmråde 1Område 2Område 3Område 4Område 5Område 6Område 7

 • Vi uppmuntrar till dialog med de byggherrar som vill bygga i Årstaskogen, precis som vi gör med ansvariga politiker. Vi begär löpande ut de markanvisningsansökningar som byggherrarna ger in till staden, se anvisningarna. Av ansökningarna ser man vilka byggherrar som har sökt.
 • Arbetsgruppen har haft kontakt med Mp och ställt frågor om skogens framtid efter naturreservatsbeslutet. Vi ska sätta ihop frågorna och skicka till alla partier så att de också får svara. Svaren kommer att publiceras här på hemsidan. Det är valår i år!
 • NAMNINSAMLING! Skriv på idag!

  Va med och påverka att få behålla Årstaskogen genom att skriva på namninsamlingen!

  Läs mer här

  Namninsamling för utskrift!

  Läs mer här

  Just nu har vi lyckats få ihop 12 843 namnunderskrifter!! (180407). Det är fantastiskt att så många vill var med och stötta arbetet med att bevara Årstaskogen! Vi tackar alla som hjälper till med att samla in namn och alla ni som skrivit på. Tillsammans är vi starka! Fortsätt kämpa för att bevara Årstaskogen!

  Gänget

Annonser