Pågående aktiviteter

schema

Efter reservatsgränsbeslutet undrar många om vad som händer härnäst. Enligt stadens hemsida kommer beslut om markanvisningar tas först i höst (preliminärt).

NAMNINSAMLING! Skriv på idag!

Va med och påverka att få behålla Årstaskogen genom att skriva på namninsamlingen!

Läs mer här

Namninsamling för utskrift!

Läs mer här

Just nu har vi lyckats få ihop 13 834 namnunderskrifter!! (180615). Det är fantastiskt att så många vill var med och stötta arbetet med att bevara Årstaskogen! Vi tackar alla som hjälper till med att samla in namn och alla ni som skrivit på. Tillsammans är vi starka! Fortsätt kämpa för att bevara Årstaskogen!

Gänget

UPPMÄRKSAMHET I SKOGEN

Vi vill uppmärksamma fler på exploateringsplanerna samt lyfta värdet av att bevara hela Årstaskogen. Vi har därför satt upp skyltar som berättar om de djur och den natur som finns i Årstaskogen samtidigt som vi informerar om exploateringsplanerna avseende de sju områden som tyvärr ligger utanför naturreservatet. Just i dessa områden kan man gå i lugn och ro för sig själv, eller i sällskap, och njuta av en fin skogspromenad. Där laddar många batterierna med skogsluft och naturupplevelser och där kan man få en skymt av en räv eller duvhök, höra olika fåglars kvitter och på en och annan utsiktsplats se Årstavikens glitter.

DIALOG MED BYGGHERRAR

Vi uppmuntrar till dialog med de byggherrar som vill bygga i Årstaskogen, precis som vi gör med ansvariga politiker. Vi begär löpande ut de markanvisningsansökningar som byggherrarna ger in till staden, se anvisningarna. Av ansökningarna ser man vilka byggherrar som har sökt.

 

Annonser