Programförklaring

Programförklaring Bevara Årstaskogen

Årstaskogen är en tillgång för Stockholmarna och bidrar till vårt välmående. Skogen är en viktig byggsten i en stadsdel med unika arkitektoniska och stadsplanemässiga kvaliteter. Förslaget om ändrad gränsdragning för naturreservatet och planer på omfattande byggande i skogen är allvarliga ingrepp som kräver ny remissrunda och ett samrådsförfarande med en transparent och ärlig dialog med medborgarna.

Förslag och process

Ekologi och rekreation

Sociala perspektiv

Annonser