Reservatet

Reservatets förändring under 20 år

På den 20-årsperiod som varit har det planerade reservatet för Årstaskogens landyta krympt från 73 hektar till 44 hektar. Dvs. på 20 år har reservatet minskats med 40 procent eller 29 hektar. Ett område i paritet med 1,5 gånger Valla. Delar av de 29 hektaren som inte ingår i den nya gränsdragningen för reservatet har redan exploaterats, vilket gäller exempelvis för Årstadal.

Nu riskerar ytterligare 12 hektar av de 29 som exkluderats från reservatet att bebyggas. Detta samtidigt som befolkningen i Årsta, Johanneshov och Årstadal gått från 17 000 invånare till  30 000 invånare under samma tidsperiod.

Idag är antalet invånare lika stort som Trelleborg men till detta kommer ytterligare planerad bebyggelse i Årstadal, Årstastråket, Årstafältet och Gullmarsplan under de närmaste åren.

Basområde 1995 2016           Befolkningsökning
Årstaäng 3 1 632 1 629
Nyboda Ö 10 6 853 6 843
Gullmarsplan 2 453 2 912 459
Skanskvarn 3 284 4 405 1 121
Årsta C 5 088 6 385 1 297
Årsta Gård 3 521 4 534 1 013
Valla Gärde 2 389 2 955 566
TOTAL 16 748 29 676 12 928

Karta Förändring_av_reservat_1996_till_2017

Annonser