Tidigare aktiviteter

 

  • Invigningen av naturreservatet: Den 15 juni 2018 invigdes naturreservat Årstaskogen och Årsta holmar – jippi! Eller?

Staden serverade fika, levande musik och handläggare. Solen lyste med sin närvaro och beslutande politiker lyste med sin frånvaro.

Bevara Årstaskogen serverade en sorgemanifestation som fick alla närvarandes uppmärksamhet. Men varför en stor docka? Varför så svartklädda? Varför har de kors? Den gigantiska marionettdockan och det jättelika drottningbiet fångade allas blickar. Deltagarna var svartklädda i sorg över de delar av Årstaskogen som lämnats utanför naturreservatsgränsen. Kors med lokala namn på de områden som staden värderar ha högre värde som bostadsmark än som rekreationsvärde för boende och inflyttade, värde för den biologiska mångfalden, värde för barnens utveckling och värde för luft- och vattenrening. Manifestationen hade planerats i hemlighet för att få bäst effekt, vilken den verkligen fick.

Södermalms stadsdelsnämnds ordförande Anders Göransson invigningstalade och BÅ biföll med ja-rop då skogens värden nämndes. Anders Göransson fick ta emot en glasburk med skogsluft, ett kort men effektivt tal om varför hela Årstaskogen ska bevaras samt ett löfte om att kampen fortsätter, för att bevara HELA Årstaskogen. Löftet fick brakande applåder av hela publiken.

Staden fortsatte invigningen med ponnyridning, guidning till tystnaden och guidning till naturen. Bevara Årstaskogen fortsatte invigningen med picknick, ansiktsmålning, namnförslag till ugglemaskoten samt samtal med politiker och varandra.

Det var både en sorgens och en glädjens dag.Glädjen över att det blivit ett naturreservat. Sorgen över att det är ett vingklippt naturreservat. Glädjen över att se att vi är så många i kampen för att bevara HELA Årstaskogen!

Länk till Lars Epsteins STHLM artikel om invigningen av naturreservatet Årstaskogen: https://www.facebook.com/100001085737282/posts/1738041236242051

36578793_948699568634749_6485844312851480576_n
Manifestationen, en sorgmarsch till Årstaliden, med Årstafrun (Samita) och tätt följd av de 7 korsen och många svartklädda BÅ-anhängare. Foto: Susanna Larsson
36585534_948699545301418_2596694320438312960_n
Manifestationen och biet. Foto: Susanna Larsson
36613373_948699561968083_6337792091464138752_n
Åsa, från ArbetsGruppen i Bevara Årstaskogen, håller ett kort viktigt tal om vikten av att bevara hela Årstaskogen. Vi lovar staden att vi kommer fortsätta kampen för att bevara HELA Årstaskogen. Foto: Leila Hakala
36535983_948699758634730_5488054883787472896_o
En skylt om vikten av barnens lek i Årstaskogen. Foto: Leila Hakala
36541799_948699735301399_6535163027174457344_n
Barnen kunde rita och göra egna skyltar om att bevara Årstaskogen. Foto: Leila Hakala
36516954_948699688634737_5541412520931098624_n
Skogsluft från Årstaskogen, glasburken med sin innehållsförteckning, som överlämnades till invigningstalaren Anders Göransson (S) från Södermalms Stadsdelsnämnd.
36523621_948699705301402_3162375692671254528_o
Årstafrun (Samita) dansar i den silande solen i Årstaskogen. Foto: Leila Hakala
36526735_948699648634741_8547162180930240512_n
Erika höll i en Familjeyoga i sagoform om Årstaskogen före invigningen. Här håller hon handdockan och maskoten ugglan, som hon skapat speciellt för denna dag. Barnen kunde lämna in namnförslag på ugglan och vinna ett pris. Foto: Leila Hakala
36514947_948699841968055_5366917371313258496_n
Under picknicken kunde BÅ-anhängare sponsra det ideella arbetet i Bevara Årstaskogen genom att köpa kampanjknapp eller en ekologisk tygkasse eller t-shirt.
36619560_948699655301407_7887942489779208192_n
❤️ Visa kärlek till Årstaskogen.
  • Under våren 2018 bad vi folk att lämna förslag på namn på de sju områden som hotas av exploatering. Detta eftersom det är lättare att lyfta områdenas betydelse om de har ett eget namn och en tydlig identitet när vi pratar om dem. Arbetsgruppen valde sedan ut de namn som vi tyckte passade bäst, se nedan:

Namn på de hotade områdena

  • Den 23 april anordnade nätverket ett informationsmöte i Årsta Folkets Hus. Tjänstemän från staden (Hampus Olesund från exploateringskontoret och Sara Almén från stadsbyggnadskontoret) höll en presentation kring var vi är i exploateringsprocessen nu, vilka beslut som har tagits och hur en detaljplaneprocess går till. Studenter från Stockholms universitet (Miljövård och samhällsplanering) presenterade sin uppsats om bostadsbyggnad i Stockholm ur ett hållbarhetsperspektiv där planer för Årstaskogen, Stora Sköndal och Rågsved/Hagsätra ingick. Ta del av studenternas arbete här. Minnesanteckningar från kvällen kommer att presenteras här på hemsidan. Till mötet kom över 130 personer och flera intressanta frågor ställdes.
  • Den 22 oktober 2017 anordnade nätverket ett torgmöte vid Årsta torg. Mötet blev en succé! Nedan kan du ta del av det tal som Åsa Sahlström, Arbetsgruppen (AG) höll samt många fina bilder tagna av Fabian Norlin. Även Anders Tranberg, ordförande i Naturskyddsföreningen höll ett tal om sin syn på värdet av Årstaskogen.Länk till tal
  • Den 16 oktober 2017 träffade några från nätverket dåvarande ordföranden i exploateringsnämnden, Jan Valeskog, för att lämna över de 7700 namnunderskrifter som då hade samlats in. Överlämningen skedde utanför Stadshuset och både tidningar och SVT deltog.
  • Under hösten 2017 bjöd vi in politiker till guidningar i Årstaskogen för att informera dem om skogens ekologiska och rekreativa värden samt vilka värden som skulle gå förlorade om skogen exploaterades. Två guidningar genomförde där representanter från Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna medverkade. Övriga partier har antingen inte svarat eller svarat att de inte kan/vill medverka. Varken ordföranden i exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden eller miljö- och hälsoskyddsnämnden medverkade.
  • Den 22 augusti 2017 anordnade arbetsgruppen en picknick i Trollparken i Årstaskogen. Picknicken blev en succe! Flera hundra hade kommit till Trollparken för att delta. Flera tidningar deltog och två politiker. Det blev en mycket bra dialog mellan Årstaborna och politikerna. Läs mer här om mediernas artiklar
  • Den 29 juni 2017, strax efter att exploateringsplanerna hade offentliggjorts, höll arbetsgruppen ett Informationsmöte vid Amfiteatern, Årsta torg. Läs mer här.
Annonser