Tidigare aktiviteter

  • Den 23 april anordnade nätverket ett informationsmöte i Årsta Folkets Hus. Tjänstemän från staden (Hampus Olesund från exploateringskontoret och Sara Almén från stadsbyggnadskontoret) höll en presentation kring var vi är i exploateringsprocessen nu, vilka beslut som har tagits och hur en detaljplaneprocess går till. Studenter från Stockholms universitet (Miljövård och samhällsplanering) presenterade sin uppsats om bostadsbyggnad i Stockholm ur ett hållbarhetsperspektiv där planer för Årstaskogen, Stora Sköndal och Rågsved/Hagsätra ingick. Ta del av studenternas arbete här. Minnesanteckningar från kvällen kommer att presenteras här på hemsidan. Till mötet kom över 130 personer och flera intressanta frågor ställdes.
  • Den 22 oktober 2017 anordnade nätverket ett torgmöte vid Årsta torg. Mötet blev en succé! Nedan kan du ta del av det tal som Åsa Sahlström, Arbetsgruppen (AG) höll samt många fina bilder tagna av Fabian Norlin. Även Anders Tranberg, ordförande i Naturskyddsföreningen höll ett tal om sin syn på värdet av Årstaskogen.Länk till tal

 

  • Den 16 oktober 2017 träffade några från nätverket dåvarande ordföranden i exploateringsnämnden, Jan Valeskog, för att lämna över de 7700 namnunderskrifter som då hade samlats in. Överlämningen skedde utanför Stadshuset och både tidningar och SVT deltog.
  • Under hösten 2017 bjöd vi in politiker till guidningar i Årstaskogen för att informera dem om skogens ekologiska och rekreativa värden samt vilka värden som skulle gå förlorade om skogen exploaterades. Två guidningar genomförde där representanter från Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna medverkade. Övriga partier har antingen inte svarat eller svarat att de inte kan/vill medverka. Varken ordföranden i exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden eller miljö- och hälsoskyddsnämnden medverkade.
  • Den 22 augusti 2017 anordnade arbetsgruppen en picknick i Trollparken i Årstaskogen. Picknicken blev en succe! Flera hundra hade kommit till Trollparken för att delta. Flera tidningar deltog och två politiker. Det blev en mycket bra dialog mellan Årstaborna och politikerna. Läs mer här om mediernas artiklar
  • Den 29 juni 2017, strax efter att exploateringsplanerna hade offentliggjorts, höll arbetsgruppen ett Informationsmöte vid Amfiteatern, Årsta torg. Läs mer här.
Annonser