Utredningar/Inventeringar

Läs Stadsmuseets kulturhistoriska inventering av Årstaskogen och Årsta holmar!

Den publicerades den 26 oktober 2017.   Screen Shot 11-11-17 at 12.16 AM

Beställare av rapporten på 52 sidor har varit Exploateringskontoret med anledning av bildandet av naturreservatet.

 

Annonser