Vilka är vi?

Medlemmar i arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen

Finns i FB-gruppen:

Johan Bengtsson

Emilia Freij

Lisa Lehto

Eva Lindahl

Elisabeth Löf

Ia Magnusson

Mattias Rowe

Jenny Sverker

Eva Emell

Åsa Sahlström

Stefan Stenberg

Ej på Facebook:

Leif Löf

Magnus Nilsson

Stefan Svanström

Torgny Svenungsson

 

Vi har blandade bakgrunder inom skola, samhällsplanering, juridik, naturvetenskap, media, statistik, IT mm. Vi har olika mycket tid att lägga och bidrar med olika input och funderingar utifrån våra erfarenheter.

Det är fantastiskt att se allt engagemang som finns i FB-gruppen och i Årsta! Vi är så många (ca 2400!) och det är härligt många som skriver bra saker, lägger ut länkar, träffas, skriver till och pratar med politiker, svarar på varandras frågor osv.

För den som har en idé och vill engagera sig i smågrupper – lägg upp det direkt på FB eller, om du hellre vill det, bolla din idé med bevaraarstaskogen@gmail.com.

 

 

Annonser