Yttranden från de som bjudits in till samrådet

2011-20835-153 24 1096-2017-1.5.3 +Årstaskogen +Årsta holmar naturreservat. Remiss från stadsbygg 6792218_1_6

2011-20835-153 -º 24 2017-10-26.docx 6792219_1_6

2011-20835-152 Yttrande över reviderat förslag till naturreservatet +årstaskogen-+årsta holmar, S 6789926_2_6

2011-20835-149 Sjöfartsverkets yttrande angående samråd om naturreservat för årstaskogen – årsta holmar 6782920_2_6

2011-20835-148 201710231114.pdf 6782904_2_6

2011-20835-147 Remissvar 6781628_2_6

2011-20835-141 Årsta holmar- beskrivning.docx 6776810_1_6

2011-20835-146 Yttrande Årstaskogen 2017.pdf 6781171_2_6

Bilagor från Skanskvarn (se även huvudyttrandet ovan):

2011-20835-146 Bilaga_03_Yttrande_2017.pdf 6781170_2_6

2011-20835-146 Bilaga_02_Yttrande_2009.pdf 6781169_2_6

2011-20835-146 Bilaga_01_Yttrande_2014.pdf 6781168_2_6

 

 

 

Annonser